Náš kostel sv. Archanděla Michaela. Zase o kousek dál ...

30.11.2017 10:00

Náš kostel sv. Archanděla Michaela.

 

Zase o kousek dál ...

Koncem minulého roku a letos se nám podařilo zcela dokončit obnovu kamenné podlahy, která byla náročná jak finančně,  tak na použitý materiál a čas.To umožnilo další krok a to opravu a usazení lavic značně poznamenaných zubem času. Tato oprava  proběhla rychle a hlavně kvalitně, za což patří p. Dvořákovi z Tanvaldu upřímný dík. Jeho práce bude pokračovat na opravě závětří u bočního vstupu do kostela, které poničila dřevomorka.

V loňském roce instalované obrazy křížové cesty byly v dubnu letošního roku doplněny

o nástěnné lampy.  Je to 48 kusů jednoramenných a dvouramenných  svítidel, které osvětlují též kůr a postranní empory (balkony). Tento sponzorský dar věnovala firma Aldit s.r.o., Lučany nad Nisou. Nejen z našeho, ale i z pohledu četných návštěvníků lze říci, že tento dar citlivě doplnil atmosféru této kulturní památky.

 V současné době začíná  první etapa restaurování hlavního oltáře, hrazená MK z Programu restaurování movitých kulturních památek na rok 2017 a  řízená Národním památkovým ústavem Liberec.

Náš spolek Michael se chce zaměřit na opačnou část kostela – postupnou rekonstrukci varhan na kůru. Bude to „běh na velkou vzdálenost“, ale těch již máme i díky vám, účinkujícím souborům a řadě dalších sponzorů a pomocníků, několik úspěšně za sebou. 

Z posledních kulturních akcí, které proběhly v kostele to byl již tradiční hojně navštívený školní sbor Smržováček. Týden potom si již podruhé přijeli pohlédnout tuto památku členové Muzejní a vlastivědné společnosti z Brna - 66 osob. O Noci kostelů -  i když se nekonal žádný program – se přijelo podívat asi 30 návštěvníků. Dvě rodiny přijely až z Mladé Boleslavi, protože se o kostelu dočetly na internetu a chtěly si jej prohlédnout v reálu.

Dále následoval koncert duchovní hudby baroka, přednesený orchestrem a sborem Regnis a za čtrnáct dnů poté koncert pěveckého sboru Canzonetta z Osečné spolu s partnerským mužským sborem Chor Dnia Jednego  z Polska. I když na těchto koncertech vážné hudby měli účinkující nad publikem mírnou početní převahu, tak to byly velmi hodnotné a působivé koncerty, které byly pohlazením pro duše přítomných.

A někdy též zpět…….

Na závěr chceme jen uvést, že ne vždy dostáváme podporu od našich občanů. Ve dnech kolem 15.6. a pak kolem 25.6. nám nějaký primitivní vandal vytloukl kameny osm tabulí okna pod věží. Oprava bude pracná a drahá, bude nutné postavit pod okno lešení, vysekat zbytky skel, udělat šablony na eliptická skla, ořezat a obrousit tvarovaná skla, zasklít a vše uklidit. 

Co dodat? Kulturní vyspělost národa se pozná ze vztahu k historickému a kulturnímu dědictví.

                                                             Za spolek Michael     Karel Koňařík        

 

Kontakt

Spolek Michael Spolek Michael
Věra Koulová - předsedkyně
Občanská 322
468 51 Smržovka

Tvorba webu, editace - Martin Jakoubek
email: 455455@seznam.cz

Děkujeme všem, kteří přispíváte na opravy kostela finančními dary nebo provedenými pracemi. Děkujeme samozřejmě městu Smržovka a jsme vděčni pracovníkům všech odborům městského úřadu za aktivní pomoc, kterou nám poskytují celoročně.

Veřejná sbírka pokračuje.
Budeme proto vděční za každý obnos,
který pošlete na účet 268250895 / 0300
nebo odevzdáte do pokladniček a ujišťujeme Vás ,
že veškeré prostředky budou použity výhradně na opravu našeho kostela.
603743968 - Věra Koulová ivkoula@seznam.cz