Noc kostelů 25.5.2018 - Zůstávali přes noc v okolí Božího domu… (Srov. 1 Pa 9,27)

25.05.2018 18:00

Zůstávali přes noc v okolí Božího domu… (Srov. 1 Pa 9,27)

 

21. 2. 2018 | Praha

 

Co děláte, když nemůžete v noci spát? Jste nervózní, převalujete se z boku na bok, aplikujete vlažné mléko, nebo jiné osvědčené rady, či berete nějaké pilulky? Někdy stačí, když se člověk příjemně unaví díky pestrému a třeba i trochu prodlouženému večeru a pak jde usínání skoro samo. 

Letošní biblický text je nám dobrou inspirací. Čteme v něm, že někteří lidé zůstávali v noci v okolí Božího domu. Tehdy to byl Jeruzalemský chrám, dnes to může být chrám svatého Víta, ale i další Boží domy jako kostely, modlitebny, sborové domy, kapličky.  Zkrátka při Noci kostelů jsme zváni na solidní túru po sakrálních budovách, navštívíme místa, kde je připraven pestrý a zajímavý program, který nám přiblíží něco ze života víry, z historie, umění. Zkrátka každý si v rozmanité nabídce něco najde. A nemusíme tam být až do rána, jako kdysi lidé, o nichž jsme četli. Stačí, když navštívíme několik takových míst, či poctivě po schodech vystoupáme až na vrcholky kostelních věží, příjemná únava se jistě dostaví. A kdyby se snad stalo, že by tato metoda rychle zabrala, a vy byste v nějakém tom Božím domě dokonce usnuli, jistě se o vás dobří lidé postarají.

Snad jen dlužno dodat, že tato pozvánka platí i pro všechny kdo spí dobře.   

Daniel Fajfr, kazatel CB

 

NOC KOSTELŮ 2018

Kostel sv. Archanděla Michaela, Smržovka
 

25.května 2018 od 19,15 do 22,30 hodin
 
Motto: Zůstávali přes noc v blízkosti Božího domu.

Noc kostelů je pozváním pro každého, aby bez zábran vstoupil do křesťanských chrámů,
kostelů a modliteben a mohl obdivovat jejich duchovní a umělecké bohatství.
Je kostel v noci jiný než ve dne? 
Můžete se o tom přesvědčit v našem kostele.
Srdečně vás zveme, připraven je program naplněný hudbou, zpěvem
poznáním a dobrým slovem.
Záštitu nad Nocí kostelů 2018 v našem kostele převzal starosta města
Smržovky Mgr. Marek Hotovec.

Nechte zvon znít - rozezní se zvon našeho kostela - 19,15 hod.
Varhanní hudba - hraje Hans Lau - 19,30 hod.
Vítejte v našem kostele - přivítání -  19,45 hod. 
Koncert pěveckého souboru Harmonia ZUŠ Tanvald - 20,00 hod.
Jak jsem potkal dobrou partu – Svědectví nově pokřtěných - 20,30 hod.
Džbán vody - Muzikál o dvou dějstvích. Pašijový a velikonoční příběh. Autor Vavřinec Březina
  Džbán vody - první dějství - 21,00 hod.
  Džbán vody - druhé dějství - 21,30 hod. 
Seznámení s historií a současností kostela, Ing. K. Koňařík - 22,00 hod.
Závěrečná modlitba, přímluvy z lístečků od návštěvníků, slovo na cestu - 22,30 hod.                         

V průběhu večera si můžete prohlédnout interiér kostela, sakristii, zvon a věž s průvodcem.
Bude příležitost k osobním rozhovorům a modlitbě.
Návštěvníci si mohou napsat na lístečky přímluvné modlitby za nemocné, za rodiny,
za zemřelé, za město, které proběhnou v rámci závěrečné modlitby v kostele.
K dispozici bude Bible, zajímavostí o ní, biblické citáty, jejich vysvětlení, používaná rčení a přirovnávání , texty 
biblické a jejich vliv v oblasti umění.


Noc končí a další den začíná..

Kontakt

Spolek Michael Spolek Michael
Věra Koulová - předsedkyně
Občanská 322
468 51 Smržovka

Tvorba webu, editace - Martin Jakoubek
email: 455455@seznam.cz

Děkujeme všem, kteří přispíváte na opravy kostela finančními dary nebo provedenými pracemi. Děkujeme samozřejmě městu Smržovka a jsme vděčni pracovníkům všech odborům městského úřadu za aktivní pomoc, kterou nám poskytují celoročně.

Veřejná sbírka pokračuje.
Budeme proto vděční za každý obnos,
který pošlete na účet 268250895 / 0300
nebo odevzdáte do pokladniček a ujišťujeme Vás ,
že veškeré prostředky budou použity výhradně na opravu našeho kostela.
603743968 - Věra Koulová ivkoula@seznam.cz