Zahájena první etapa restaurování - záchrany hlavního oltáře, díky perfektně připravené žádosti se podařilo získat dotaci od MK ČR ve výši 270 000 Kč.

30.11.2017 10:00

RESTAURÁTORSKÝ ZÁSAH NA HLAVNÍM OLTÁŘI V KOSTELE 

SV. ARCHANDĚLA MICHAELA VE SMRŽOVCE

Na základě rozhodnutí MK ČR ze dne 13.02.2017 (č.j. 11445/2017) bude zásah v I. etapě realizován na základě „Programu restaurování movitých kulturních památek“. 

Výše dotace byla schválena na 270.000,- Kč. První etapa restaurování oltáře musí být dokončena do konce roku 2017.

Mgr. Jiří Fiala seznámil přítomné s harmonogramem prací, kdy budou díly, ozdoby spodní části oltáře a sochy postupně restaurovány. 

Sochy jsou přemístěny ze Smržovky do dílny firmy Art Kodiak, kde projdou restaurátorským ošetřením. Tyto práce budou fotograficky zdokumentovány a dokumentace bude poskytnuta NPÚ ÚOP v Liberci. 

 

Kontakt

Spolek Michael Spolek Michael
Věra Koulová - předsedkyně
Občanská 322
468 51 Smržovka

Tvorba webu, editace - Martin Jakoubek
email: 455455@seznam.cz

Děkujeme všem, kteří přispíváte na opravy kostela finančními dary nebo provedenými pracemi. Děkujeme samozřejmě městu Smržovka a jsme vděčni pracovníkům všech odborům městského úřadu za aktivní pomoc, kterou nám poskytují celoročně.

Veřejná sbírka pokračuje.
Budeme proto vděční za každý obnos,
který pošlete na účet 268250895 / 0300
nebo odevzdáte do pokladniček a ujišťujeme Vás ,
že veškeré prostředky budou použity výhradně na opravu našeho kostela.
603743968 - Věra Koulová ivkoula@seznam.cz