Autor obrazu: Josef Pikora

 

Výročí konce 1. světové války - vyzvánění našeho kostela DNE 11.11. 2018 - 13.30 hod.

Konec "Velké války", jehož 100. výročí připadá na 11. listopadu se v našich zemích rozezní kostelní zvony a zazní sirény v čase 13.30 hod. k uctění obětí této první velké války a připomenutí jejího konce.

 

 

 

Fotografie z koncertu Zámeckého saxofonového kvarteta Josefa Žemličky ze dne 29. 9. 2018                                                          Foto: Martin Jakoubek

 

 

Fotografie ze Svatomichalské poutní slavnosti ze dne 30. 9. 2018

Foto: Martin Jakoubek

 

Fotografie z koncertu GOSPEL GENERATION ze dne 29.dubna 2018     

                                                            Foto: Martin Jakoubek

 

Byly zahájeny záchrané práce na hlavním oltáři, které budou probíhat formou postupného restaurování odbornou firmou. 

 

RESTAURÁTORSKÝ ZÁSAH NA HLAVNÍM OLTÁŘI V KOSTELE SV. ARCHANDĚLA MICHAELA VE SMRŽOVCE

Na základě rozhodnutí MK ČR ze dne 13.02.2017 (č.j. 11445/2017) bude zásah v I. etapě realizován na základě „Programu restaurování movitých kulturních památek“. 

Výše dotace byla schválena na 270.000,- Kč. První etapa restaurování oltáře byla zahájena v roce 2017.

Sochy jsou přemístěny ze Smržovky do dílny firmy Art Kodiak, kde projdou restaurátorským ošetřením. Tyto práce budou fotograficky zdokumentovány a dokumentace bude poskytnuta NPÚ ÚOP v Liberci. 


 

 

 

 

 

Kontakt

Spolek Michael Spolek Michael
Věra Koulová - předsedkyně
Občanská 322
468 51 Smržovka

Tvorba webu, editace - Martin Jakoubek
email: 455455@seznam.cz

Děkujeme všem, kteří přispíváte na opravy kostela finančními dary nebo provedenými pracemi. Děkujeme samozřejmě městu Smržovka a jsme vděčni pracovníkům všech odborům městského úřadu za aktivní pomoc, kterou nám poskytují celoročně.

Veřejná sbírka pokračuje.
Budeme proto vděční za každý obnos,
který pošlete na účet 268250895 / 0300
nebo odevzdáte do pokladniček a ujišťujeme Vás ,
že veškeré prostředky budou použity výhradně na opravu našeho kostela.
603743968 - Věra Koulová ivkoula@seznam.cz