Autor letecké fotografie: Jakub Šerých

SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA

NOC KOSTELŮ 2019. 

Pátek 24.05.2019 od 19.00 hodin.

Motto: Dáte se do zpěvu jako v tu noc, kdy se zasvěcuje svátek.

 

Od 19.00 do 22,30 hodin v kostele sv. Archanděla Michaela ve Smržovce

 

Program Noci kostelů 24. května 2019

 

 
19:00 - 19:15
 
Nechte zvon znít - rozezní se zvon našeho kostela 
Rozezní se zvon našeho kostela sv. Archanděla Michaela. Zvoní se ručně několikrát do roka při slavnostních příležitostech.
19:15 - 19:25
Přivítání návštěvníků a zahájení akce
19:30 - 20:00
Koncert komorního dívčího pěveckého souboru Harmonia
20:00 - 20:30
 
Seznámení s historií a současností kostela, komentovaná prohlídka - Ing. K. Koňařík
20:30 - 21:00
  
Hudební vystoupení - kytarový recitál P. Pavel Ajchler 
Hudební vystoupení - kytarový recitál P. Pavel Ajchler
21:15 - 21:45
 
Prohlídka kostela s komentářem - ing. Karel Koňařík
22:00 - 22:30
  
Závěrečná modlitba, přímluvy z lístečků od návštěvníků, slovo na cestu 
Návštěvníci si mohou napsat na lístečky přímluvy "vzkazy do nebe" za nemocné, za rodiny, za zemřelé, za město, které proběhnou v rámci závěrečné modlitby.

Celovečerní program:

Výstava biblí z různých dob vydání. 
V kostele budou vystavené bible z různých dob vydání.
Představujeme Vám na fotografiích malované desky ostění a stropů z původního dřevěného kostelíka z roku 1649 
Představujeme Vám rozšíření našich informačních nástěnek o fotografie malovaných desek ostění a stropů z původního dřevěného kostelíka z roku 1649. Zajímavé jsou zejména detaily malovaných výjevů inspirovaných příběhy ze starého zákona. 

Více informací o akci NOC KOSTELŮ 2019 naleznete na www.nockostelu.cz/kostel/367/

 

     

 

  PRAVIDELNÁ MŠE SVATÁ V KOSTELE  SV. ARCHANDĚLA MICHAELA VE   SMRŽOVCE   SE KONÁ VE ČTVRTEK OD 18 HODIN 
       
 
Fotografie z koncertu DIRAIT-ON - Bakalářský koncert dirigentky Anežky Gráttové se soubory Iuventus, gaude!, Amici, gaudete!, Liberi, gaudete!, Domini, gaudete! ze dne 3. 5. 2019    

   

     

Foto: Martin Jakoubek, www.fotos-tanvald.cz

 

             Více fotografií z akce naleznete na   www.fotos-tanvald.cz/index.php/fotogalerie-z-akci/dirait-on-29/

 

 

 

Koncert Anežky Gráttové

V květnovém čísle Smržovského zpravodaje jsme zvali do našeho kostela na další jarní koncert a to na bakalářský koncert Anežky Gráttové, rodačky z Lučan.

Anežka Gráttová v současné době ukončila bakalářské studium na Karlově univerzitě v Praze - obor hudební výchova a sbormistrovství na pedagogické fakultě.

Pro závěrečnou zkoušku oslovila děti ze sborů Iuventus,gaude! - sbormistra MgA Tomáše Pospíšila a naši farnost P. Pavla Ajchlera, zda by mohla zkoušku - absolventský koncert uskutečnit v kostele sv. Archanděla Micheala ve Smržovce a s dětmi Iuventus , Gaude!

Souhlas obdržela a tak před „zkoušející“ profesory, Mgr Pavla Saláka a Ph.D Marka Valáška a za přítomnosti sbormistra MgA. Tomáše Pospíšila přivedla v pátek 3. května 2019 děti do našeho kostela.

Je pravda, že nás Anežka upozornila na větší počet zpěváků, ale když se při první zkoušce nahrnulo do kostela více než 100 dětí, tak jsme žasli. A nakonec jsme spočítali celkem 150 zpěváčků a zpěváků! Bakalářský koncert Anežky byl pro náš kostel a hlavně pro nás posluchače naprosto výjimečný! Nejen významem, ale i počtem vystupujících a jejich zpěvem, nečekanou přítomností vysokých pedagogických odborníků, velmi dobrou organizací celého večera, výborným zpěvem dětí a samozřejmostí, se kterou je všechny postupně řídila a vedla Anežka. A to se nezmiňují o naprosto plném kostele, kde bylo vyplněno každé volné místečko napjatě poslouchajícími návštěvníky.

K programu koncertu by se dalo psát hodně, hlavně proto, že byl sestaven z velké části z francouzských skladeb. Anežka nám vše vysvětlila v rozdávaném programu :

„ Při rozhodování o dramaturgii koncertu padla má volba na krásnou skladbu českého skladatele 30. stol. Petra Ebena -Truvérskou mši. To téma nás přenáší do středověku, k době trubadúrů, což byli francouzští potulní pěvci a umělci s loutnou, kteří zpívali nejen o lásce.

Tito pěvci mě přivedli do Francie, proto jsem s dětmi nacvičila skladby, které vznikly ve Francii nebo jsou Francií inspirovány,“

Slyšeli jsme tedy skladby autorů Jean Philipe, Francise Poulence, zazněly zpěvy inspirované středověkem skladatelů Raichla a písničkáře Plíhala a potěšili nás známé francouzské lidové písně, které jsme si dokonce na závěr koncertu mohli zazpívat spolu s dětmi : Sur le pont d´Avignon ( Avignonský most) a Frére Jacques (Bratře Kubo) .

Pro chlapecký sbor Domni, gaudete! vybrala Anežka písně z filmu Slavíci v kleci, který vypráví o vlivu hudby a zpěvu na děti z ústavů.

Po dlouhotrvajícím potlesku jsme se Anežky ptali, proč použila pro označení celého koncertu „Dirait-on“? Odpověď byla moc hezká:

„ Toto slovo znamená v překladu „Jak říkají“. Je názvem skladby, která byla krásná, když jsem ji zpívala sama jako dítě ve sboru Iuventus, Gaude! a proto na tomto koncertu nesměla samozřejmě chybět, Je o křehké kráse, která je všude kolem nás ale i v nás.“

Děkujeme Anežce a všem dětem z Iuventus,Gaude! za velmi krásný večer a Anežce přejeme mnoho zdaru v dirigentské činnosti i v dalším studiu. Těšíme se, že ji u nás zase brzo přivítáme.

Všem návštěvníkům děkujeme za příspěvky, které použijeme pro další opravy kostela.

VK

     

 
Fotografie z koncertu ŠANSONY EVA CENDERS ze dne 24. 03. 2019    

 

             Foto: Martin Jakoubek, www.fotos-tanvald.cz

       

 

Fotografie z akce HODINKA VÁNOČNÍHO ZPÍVÁNÍ  ze dne 30. 12. 2018     

     Foto: Martin Jakoubek, www.fotos-tanvald.cz

  

 
Fotografie z koncertu dívčího komorního pěveckého sboru Harmonia pod vedením Dagmar Vajdíkové ze dne 7. 12. 2018                           Foto: Martin Jakoubek, www.fotos-tanvald.cz
     Foto: Martin Jakoubek, www.fotos-tanvald.cz
 
 
Fotografie z vystoupení dětského pěveckého sboru SMRŽOVÁČEK při ZŠ Smržovka ze dne 13. 12. 2018. Foto: Martin Jakoubek, www.fotos-tanvald.cz
 
 

Letecké fotografie našeho kostela sv. Archanděla ve Smržovce.

Jednoho letního dne zaujal náš kostel nadšeného fotografa Jakuba Šerých, který fotografuje s pomoci dronu. Nabídl nám letecké snímky pro prezentaci našeho kostela. Můžeme se radovat z krásných pohledů na kostel a okolní krajinu. Moc děkujeme a přejeme krásné světlo.  

 

 

 

Fotografie z koncertu Zámeckého saxofonového kvarteta Josefa Žemličky ze dne 29. 9. 2018                                                          Foto: Martin Jakoubek

 

 

Fotografie ze Svatomichalské poutní slavnosti ze dne 30. 9. 2018

Foto: Martin Jakoubek

 

Fotografie z koncertu GOSPEL GENERATION ze dne 29.dubna 2018     

                                                            Foto: Martin Jakoubek

 

Byly zahájeny záchrané práce na hlavním oltáři, které budou probíhat formou postupného restaurování odbornou firmou. 

 

RESTAURÁTORSKÝ ZÁSAH NA HLAVNÍM OLTÁŘI V KOSTELE SV. ARCHANDĚLA MICHAELA VE SMRŽOVCE

Na základě rozhodnutí MK ČR ze dne 13.02.2017 (č.j. 11445/2017) bude zásah v I. etapě realizován na základě „Programu restaurování movitých kulturních památek“. 

Výše dotace byla schválena na 270.000,- Kč. První etapa restaurování oltáře byla zahájena v roce 2017.

Sochy jsou přemístěny ze Smržovky do dílny firmy Art Kodiak, kde projdou restaurátorským ošetřením. Tyto práce budou fotograficky zdokumentovány a dokumentace bude poskytnuta NPÚ ÚOP v Liberci. 


 

 

 

 

 

Novinky

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

Spolek Michael Spolek Michael
Věra Koulová - předsedkyně
Občanská 322
468 51 Smržovka

Tvorba webu, editace - Martin Jakoubek
email: 455455@seznam.cz

Děkujeme všem, kteří přispíváte na opravy kostela finančními dary nebo provedenými pracemi. Děkujeme samozřejmě městu Smržovka a jsme vděčni pracovníkům všech odborům městského úřadu za aktivní pomoc, kterou nám poskytují celoročně.

Veřejná sbírka pokračuje.
Budeme proto vděční za každý obnos,
který pošlete na účet 268250895 / 0300
nebo odevzdáte do pokladniček a ujišťujeme Vás ,
že veškeré prostředky budou použity výhradně na opravu našeho kostela.
603743968 - Věra Koulová ivkoula@seznam.cz