Autor obrazu: Josef Pikora

 

Srdečné pozvání na koncert 

Zámeckého saxofonového kvarteta Josefa Žemličky.

29. 9. 2018 v 17 hodin 

Kostel sv. Archanděla Michaela ve Smržovce

 

 

 

 

Zámecké saxofonové kvarteto vzniklo spojením zkušených hudebníků, pohybujících se již mnoho let ve známých českých orchestrech. Pod vedením Josefa Žemličky vznikl velmi zajímavý projekt, který nabízí klasický i moderní repertoár saxofonového kvarteta. Letos vstoupilo již do 13. sezóny, pořádá koncerty po celé republice a vystupuje též v Polsku a na Slovensku. Zazní nezapomenutelné melodie autorů J. S. Bacha, W. A. Mozarta, L. van Beethovena, R. Strausse, A. Dvořáka, G. F. Händla, B. Martinů a dalších.

 

Srdečně Vás zveme na

SVATOMICHALSKOU POUTNÍ SLAVNOST

30. 9. 2018 - od 9 hodin

Kostel sv. Archanděla Michaela ve Smržovce

SLAVNOSTNÍ MŠE SVATÁ

K poctě sv. Archanděla Michaela, kterou celebruje P. Pavel Ajchler, administrátor farnosti.

 

Rozezní se zvon našeho kostela. 

 

 

Několik leteckých snímků našeho krásného kostela  

Foto: Jakub Šerých

Děkujeme autorovi snímků 

Pro zobrazení klikněte na odkaz níže a vstoupíte do fotogalerie autora.
 

 

 

Fotografie z akce NOC KOSTELŮ 2018  ze dne 25.5. 2018 v našem kostele.

 foto: Martin Jakoubek

 

Skladby varhanní hudby hraje Hans Lau
 
Zahrál a zazpíval soubor Harmonia ze ZUŠ Tanvald.
 
Jak jsem poznal novou partu - Svědectví nově pokřtěných.
 
 
Džbán vody. Muzikál o dvou dějstvích. Pašijový a velikonoční příběh.
 Autor Vavřinec Březina
Každý z nás je vzácná perla.
 
 

 

Fotografie z vystoupení GOSPEL GENERATION ze dne 29.4. 2018 v našem kostele.  foto: Martin Jakoubek

 

 

Fotografie původního hlavního oltáře našeho kostela sv. Archanděla Michaela z počátku 20. století. V horní části fotografie je stropní malba s motivem nanebevzetí Panny Marie, která byla poškozena požárem.

Hlavní oltář našeho kostela sv. Archanděla Michaela je v péči restaurátorů z firmy Art Kodiak s.r.o.

 

Na základě rozhodnutí MK ČR ze dne 13.2.2017 bylo zahájeno realizování záchranného restaurátorského zásahu na kostele sv. Archanděla Michaela ve Smržovce, v rámci dotačního titulu Ministerstva kultury  " Program restaurování movitých kulturních památek".

Výše dotace byla schválena pro I. etapu ve výši  270 000 Kč s podmínkou profinancování do konce roku 2017.
Restaurátorský zásah  se podle návrhu  a rozpočtu  fy Art Kodiak s.r.o. Mgr. Jiří Fiala týkal :
-   spodní předsazené části oltáře, posazené na zemi (postranní branky, svatostánek, menza, plastiky, balustráda atd.)
-   sejmutí plastik a odstrojení zdobných prvků, jejich bezpečné uložení a následné restaurování
-   rozebrání a restaurování architektury - spodní část oltáře

Finalizace sestavení prvků a zpětná montáž demontovaných řezeb budou provedeny po dokončení restaurování celého oltáře.

 

 

Fotografie z akce "ZPÍVÁNÍ U JESLIČEK" ze dne 30.12. 2017  v našem kostele sv. Archanděla Michaela ve Smržovce.

 

Fotografie z vánočního koncertu dětského pěveckého sboru při ZŠ Smržovka - SMRŽOVÁČEK, 14.12. 2017.    foto: Magda Rajtarová

 

 

Malí předškoláci z mateřské školky ve Smržovce zazpívaly vánoční koledy v kostele. 

Vystoupení dětí z mateřské školky ve Smržovce se konalo 12.12. 2017 v kostele, a to již druhým rokem. Program sestavily paní učitelky Hulská, Krykorková a Krauzová a také celé vystoupení odpoledne řídily. Dětí bylo celkem asi 40, přednesly několik básniček o zimě a hlavně o Vánocích a hlavně zpívaly známé koledy. Posluchači byli nadšeni, děti s bílými čepičkami zpívaly vesele a všichni jsme se výborně bavili. Paní ředitelka D. Laštovičková velmi chválila trpělivost, se kterou se všechny paní učitelky dětem od září pilně věnovaly a my s ní doufáme, že za rok nám opět přijdou malí předškoláci zazpívat vánoční koledy.  

F

Fotografie z benefičního koncertu mužské vokální skupiny 10men z Prahy,  který se konal dne 28.října 2017.

Mužská vokální skupina pod názvem „10men“ z Prahy vznikla jako spolek mladých středoškolských zpěváků již v roce 2015 .

Jejich repertoár tvoří různé hudební styly : gregoriánský chorál, renesanční hudba, jazz, vokální sborová tvorba současná, populární hudba, lidové písně, spirituály.

Během dvouletého působení se zúčastnili různých uměleckých sborových festivalů:  Festivalu chrámových a komorních sborů v Cholticích a mezinárodní soutěže Jirkovský písňovar, kde vyhráli první cenu – zlaté pásmo. Zúčastnili se tří ročníků pražské Noci kostelů, uspořádali čtyři samostatné hodinové koncerty.

„Zpíváme především pro radost a potěšení naše a hlavně posluchačů“, prohlásil současný umělecký vedoucí Adam Dvořáček.

 

 

 

Svatohubertská slavnostní mše svatá ze dne 13. října 2017

Vzpomínka na sv. Huberta – patrona myslivců a lesníků

Každým rokem pořádají myslivci a lesníci kolem 3.listopadu– svátku sv. Huberta svatohubertské slavnosti. Zazní slavnostní svatohubertská mše , členové mysliveckých sdružení uspořádají výstavy, soutěže, ukázky myslivecké činnosti, a pořádají se dokonce i mimořádné lovy lesní zvěře. To proto, aby si připomněli nejen jméno tohoto známého franckého biskupa, který zemřel v r. 727, ale také zásady na jeho počest založeného Řádu svatého Huberta v r.1695.

Letos se konala v našem kostele tradiční svatohubertská mše svatá již v pátek 13. října. Jako každý rok výzdobu kostela zajistili naši myslivci. Před oltář umístili symbol sv. Huberta - hlavu jelena s křížem mezi parožím - a v kostele rozmístili stromky a tolik jejich větví, že jsme si připadali jako v krásném lese. Po stranách před oltářem stáli čestnou stráž dva členové okresního mysliveckého spolku Mgr. Martin Čeněk a Ing. Vladimír Dušek.

Krátce po 17 hodině kostel zaplnili četní členové mysliveckých sdružení a jejich hosté a příznivci, mnozí dokonce stáli za lavicemi.

Po zahájení intrádami Trubačů z Valdštejna začala mše svatá, kterou celebroval vzácný host, P.Dr. Michal Podzimek. Bylo to milé setkání po letech a srdečně jsme ho vítali. Dokonce jsme se dozvěděli, že se letos stal členem našich myslivců a tak má k sv. Hubertovi hodně blízko. Zahájil přivítáním slovy : Tradiční mše svatohubertská se koná k poctě sv.Huberta a české myslivosti a přírody. Při rozmluvě se pak zmínil o svatohubertské legendě, o respektování přírody, mysliveckých tradic a zvyklostí a o myslivecké etice. Nejvíce zdůraznil nutnost vzájemné lásky, lásky k přírodě a přátelství ke všemu živému - to vše je dílo Boží. Milujte se – řekl Kristus, a to je třeba si každodenně uvědomovat, nejen mezi lidmi, ale také ke všemu živému, a k tomu mají myslivci velmi blízko. Na závěr pak vyzval k modlitbě za všechny živé i zemřelé myslivce a lesníky.

Liturgii doprovodíl jako každý rok Smíšený pěvecký sbor Antonín Dvořák z Turnova pod vedením Bohuslava Lédla. Zazněla známá Hubertská mše pro lesní rohy sutorů Petra Vacka a Josefa Selementa, doplněná čtyřmi známými spirituály - My Lord, I know the Lord, Nobody, Deep River – velmi hezky zazpívanými.

Závěr odpoledne proběhl v Myslivecké chatě, kam se vydala velká většina posluchačů a jsme si jisti, že byli všichni spokojeni a dobře se bavili.

Závěrem děkujeme všem přítomným myslivcům i nemyslivcům za příspěky na opravu kostela.

(text: ing. Věra Koulová, foto: Martin Jakoubek)

 
 

 

 

Fotografie ze Svatomichalské slavnosti ze dne 30.9. a 1.10. 2017. Koncert dívčího pěveckého souboru Harmonia a komorního hudebního souboru učitelů ZUŠ Tanvald.

(foto: Martin Jakoubek)

 

 

Fotografie z akce "SLOVEM A HUDBOU"  

Na housle hrál a slovem doprovázel mistr František Lamač. Ve středu 20. září 2017 v programu zazněla hudba od skladatelů A. Vivaldiho, G. Verdiho,  B. Smetany, A. Dvořáka, E. Morriconeho. Úvodní slovo pronesl P. Pavel Ajchler.

 

Koncert byl organizován ve spolupráci s městem Smržovka  a místní farnosti. Vybrané dobrovolné vstupné bude věnováno na opravu kostela.

 

DĚKUJEME  firmě ALDIT, s.r.o., LUČANY NAD NISOU  za  DAROVANÉ nové nástěnné lampičky pro osvětlení obrazů křižové cesty, kůru a empor pro náš kostel sv. Archanděla Michaela ve Smržovce.

 

Fotografie z benefičního koncertu komorního smíšeného pěveckého sboru CANZONNETA a polského sboru CHOR DNIA JEDNEGO ze dne 24. června 2017.

 

Fotografie z koncertu vokálně instrumentálního souboru REGNIS z neděle 11. 6. 2017 v našem kostele.

 

Fotografie z koncertu Smržováčku v našem kostele.
Děti ze smržovské základní školy pod vedením Daniely Polákové a Petra Kučery, který se konal dne 24. 5. 2017.

 

Fotografie z koncertu známého sboru Gospel Generation, který se konal v neděli 23. dubna 2017 od 17 hodin.

 První jarní koncert v kostele sv. Archanděla Michaela

V neděli 23.dubna opravdu nebylo jarní počasí. Déšť se střídal se sněhem v pravidelných intervalech a k tomu se během dne připojil silný studený vítr. Celý den jsme doufali, že do 17 hodin (začátku koncertu) se umoudří alespoň sníh a zůstane tam nahoře. Nesplnilo se nic z našich přání. Nakonec náš všechny obavy opustily, když hodinu před začátkem se vhrnuli do kostela první členové sboru Gospel Generation. Jejich optimismus vůbec nereagoval na nepřízeň počasí a na zprvu malou návštěvnost posluchačů.  V krátké době se seskupili kolem dirigentky, sympatické Karly Činčilové, vyzkoušeli akustiku kostela a to vše s nefalšovanou radostí. Mezitím začali přicházet návštěvníci a koncert začal.

Poprvé v našem kostele zpíval gospelový sbor a většina z nás byla velmi zvědavá, co uslyšíme. Slova se ujala paní dirigentka a několika slovy  si jistě získala všechny:  „Přišli jsme vám přinést naším zpěvem alespoň trochu radosti, se kterou upřímně zpíváme.“ Myslím, že sbor přání splnil do puntíku. Zprvu jsme jen poslouchali, za krátkou chvíli jsme se do hudby a zpěvu docela ponořili a nakonec jsme s nimi tleskali. Jejich elán a potěšení, se kterým zpívali, to vše  se přeneslo na celý kostel. A to přesto, že pro někoho z nás  byl styl „gospelu“ nezvyklý – skladbami, textem v angličtině, krátkými sólovými vystoupeními  a například i střídáním dirigentek během vystoupení. S hlavní dirigentkou se představily Lenka Vavřínková, která aranžuje pro sbor písně a zpívá sóla, a Kateřina Kupková, také sólistka.

Vlastně jsme chvílemi měli dojem, že kdo měl ze sboru chuť, tak začal improvizovat a ostatní pouze přizvukovali. Všichni byli výborní a jejich nadšení se na nás plně přeneslo, usmívali jsme se a radovali s nimi. Uprostřed koncertu ještě vystoupil mladý muž Daniel Císař, také samozřejmě zpěvák, s krátkým  postřehem do života s odvoláním na Lukášovo evangelium. Daniel zdůraznil  něco, co my v životě opomíjíme: stále spoléháme na Boha či na něco jiného. „Bůh nestojí stále za mnou, aby hlídal, jestli vše prožívám správně, neřídí vše za mne, ale nechává mne samostatně žít, prožívat, hledat a uvažovat. Rozhodování je na nás a my také neseme za své činy zodpovědnost,“

uzavřel úvahu Daniel. 

 Před závěrem ještě něco o sboru tak, jak nám vyprávěli jeho členové.

Vznikl v r. 2007 spojením nadšených zpěváků z Liberce a Jablonce, věřících, nevěřících i hledajících. Stále se rozrůstají, v současné době mají 100 členů, nacvičují nové písně, většinou anglické. Vystupují v mnoha kostelích, sborech, při různých příležitostech i na velkých shromážděních, a to ne sami,  spojují se s ostatními gospelovými sbory. Vzpomenuli např. velkolepé tříhodinové setkání v Betlémské kapli v Praze v r. 2016 za účasti amerických hostů, na spoluúčast při koncertu nejúspěšnějšího českého sboru Maranatha Gospel Choir v Praze a na řadu charitativních akcí.  Věřím, že jejich emoce, způsob zpěvu, radost a jejich nadšení přenášeli na posluchače tak, jako na nás letos 23.dubna .

 S velkým potleskem jsme se loučili se sborem a odcházeli domů v dobré pohodě a usměvaví s příslibem, že zase přijdou – snad brzo.

 Děkujeme všem návštěvníkům za štědré příspěvky, které vložili do pokladnice na opravu kostela.                                  VK

 

 Co je spirituál, co je gospel ?

 Spirituál 

 černošská duchovní píseň, vztahující se ke Starému zákonu, nejčastěji k příběhu vyvedení Izraelitů  Mojžíšem z egyptského otroctví, nebo k Bibli obecně. Spirituály vznikaly v 17. století jako projev náboženské víry i touhy po svobodě u amerických i u afrických černochů. U původních spirituálů není zpravidla znám autor,  jedná se tedy o svého druhu lidové písně

 

 Gospel

 odvozený styl, vznikl první čtvrtině 20.stol. v černošských kostelech ve Spojených státech. V této době rasové segregace se gospel vyvíjel, i když ostrá hranice se ve druhé polovině 20.stol. postupně smazávala, je stále patrná i dnes. Gospel je tedy duchovní hudba amerických černochů, název pochází z angličtiny a znamená  evangelium= dobrá zpráva. Reakce černochů: Bůh je miluje, chce jim odpustit hříchy a proto poslal svého syna Ježíše, aby za jejich hříchy zemřel. Věří, že hudba je něco úžasného, co přináší radost, vyjadřuje i smutek, je plná energie. 

 Typické rysy:  dialog mezi předzpěvákem - sólistou a ostatními,

 unisono, tleskání, dupání.       ( převzato z Wikipedie )                   

 
 

V tomto roce si připomínáme 50 let od zničujícího požáru našeho kostela. 1967 - 2017

autor fotografií: archív města

Kostel sv. Archanděla Michaela   - 17. duben  1967 – 17. duben 2017 

V  loňského roku jsme si připomněli s radostí  235 let od vysvěcení našeho kostela , v letošním roce si připomínáme událost méně radostnou  -  50 let  od jeho požáru.

Tehdy 17. dubna 1967 v ten neblahý jarní den zachvátil kostel požár, který byl způsoben neopatrným vypalováním staré trávy v blízkosti kostela. Nejprve chytlo nízké křoví v blízkosti zákristie  a oheň se v krátké době rozšířil silným větrem na celý kostel.  Žár zničil všechny střechy, roztavil zvon, poškodil klenby a  způsobil zřícení křišťálových lustrů. Vnitřek kostela a inventář zůstaly díky pevné klenbě téměř neporušeny. Hlavní oltář byl ponechán na místě, pečlivě zakryt, ostatní oltářní architektura demontována a do nedávných dob uskladněna ve farní stodole. Pochopitelně utrpěla, napadla ji houba a dřevokazný hmyz. 

Mobiliář byl za pomoci obyvatel sice včas odnesen, ale nedochoval se celý. Na faře byly uschovány i jednotlivé části varhan, díly a drobné ozdoby oltářů, kazatelny, soch i sošek , vše  uloženo  v naději, že bude možné kostel obnovit. 

Obnovovací práce byly zahájeny  v r. 1969. Statické zabezpečení budovy a rekonstrukce střech  trvalo  dva roky.  Pak až  v r. 1975 byla opravena jen  zvonice, kde byl zavěšen nový zvon. Před padesáti lety byly smutné    dny. Ddoba nepřála péči o památky, jejich opravám a udržování a v opravě kostela se tehdy nepokračovalo.

Další  opravné práce byly započaty až v r. 1991 opravou fasády a střechy a byly  ukončeny v roce 1999. V roce 2000  byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce interiéru, která probíhá stále  do dnešních dnů. 

Padesát let po zničujícím požáru v roce 2017 můžeme konečně napsat , že se podařilo opět uvést náš kostel z velké části do jeho původní krásy.  Restaurování a  opravy interiéru budou jistě ještě mnoho let pokračovat.   Díky finanční podpoře z programu záchrany architektonického dědictví ministerstva kultury, příspěvkům města Smržovky, římskokatolické farnosti, sponzorů a díky věrným drobným dárcům bude toto jedno z nejkrásnějších architektonických děl v oblasti Jablonecka a Liberecka opět ozdobou Smržovky.

                                                                                                                                                      VK

Fotografie z vánočního koncertu Smržováčku ze dne 15.12. 2016  v našem kostele sv. Archanděla Michaela ve Smržovce.

 

 

Fotografie z vystoupení  Collegium St. Michaeli z Prahy pod vedením Marka Valáška. 

Koncert byl pořádán dne 1.10. 2016 od  17 hodin při příležitosti Svatomichalské poutní slavnosti s připomínkou 235 let od vysvěcení kostela.

 

Fotografie ze Svatomichalské poutní slavnosti, která se konala v neděli 2.10. 2016 od 9 hodin.

Před slavnostní mší svatou se rozezněl zvon našeho kostela sv. Archanděla Michaela ve Smržovce. 

Při této poutní slavnosti jsme si připomenuli, že před 235 lety - 29. září LP 1781 byl vysvěcen náš kostel a byla sloužena mše svatá.

Slavnostní mše svatá - za hudebního doprovodu souboru Collegium St. Michaeli, celebroval P. Pavel Ajchler. 

Pro všechny byly připraveny pouťové koláčky, perníčky, pro děti štěstíčka a drobné dárky.

Příjemným překvapením byly zrekonstruované lavice v našem kostele a dokončení další části podlahy.
 

 

Foto: Martin Jakoubek   www.jakoubek.nafotil.cz

Informační internetové stránky   https://tanvald.farnost.cz/

Kontakt

Spolek Michael Spolek Michael
Věra Koulová - předsedkyně
Občanská 322
468 51 Smržovka

Tvorba webu, editace - Martin Jakoubek
email: 455455@seznam.cz

Děkujeme všem, kteří přispíváte na opravy kostela finančními dary nebo provedenými pracemi. Děkujeme samozřejmě městu Smržovka a jsme vděčni pracovníkům všech odborům městského úřadu za aktivní pomoc, kterou nám poskytují celoročně.

Veřejná sbírka pokračuje.
Budeme proto vděční za každý obnos,
který pošlete na účet 268250895 / 0300
nebo odevzdáte do pokladniček a ujišťujeme Vás ,
že veškeré prostředky budou použity výhradně na opravu našeho kostela.
603743968 - Věra Koulová ivkoula@seznam.cz