• Rekonstrukce po požáru kostela

Podívejte se na objevený film o rekonstrukci našeho kostela, který je zveřejněn na internetu. 

www.youtube.com/watch?v=CkqRNrZWNRA

 
 • 17. 4. 1967     Zničující požár kostela
 • Totálně poškozena veškerá štukatérská výzdoba, opadaly římsy, popraskalo zdivo.
 • Mobiliář kostela byl částečně zachráněn, hlavní obraz na oltáři zůstal na místě přikryt plátnem,
 • ostatní architektura demontována a uložena v chráněném depozitáři: 
 • části varhan, díly a ozdoby oltářů, kazatelna, sošky, křtitelnice a další.
 •  
 • 1969 - 1971
 • Obnovovací práce - statické zabezpečení budovy a rekonstrukce střechy pod vedením libereckého architekta Svatopluka Technika.
 •  
 • 1973 
 • Oprava zvonice.
 •  
 • 1974
 • Pořízen inventární seznam.
 •  
 • 1975
 • Zavěšení nového zvonu z r. 1663 – dar litoměřické konsistoře.
 •  
 • 1991
 • Zahájeny renovační práce.
 •  
 • 1991 - 1998
 • Oprava fasády a části střešní krytiny, rekonstrukce věže, elektroinstalace ve věži a omítka schodiště.
 •  
 • 1999
 • Zahájena rekonstrukce interiéru, statické zajištění kleneb kostela, štukatérské práce, sanační omítky, oprava podlahy na kůru, sestavení kazatelny, sestavení varhan.
 •  
 • Kostel zařazen MK do „Programu záchrany architektonického dědictví“a je zapsán v ústředním seznamu památek ČR pod č. 103
 •  
 • 2000 - 2004
 • Obnova kleneb, říms, kůru, schodů, omítek, sanační omítky, štukatérské práce, vybourání podlahy kůru a její nové zhotovení.
 •     
 • Od r. 2005 spolupráce  o.s. Michael s farností
 •  
 • 2005
 • Obnova vitráží v presbyteriu kostela, oprava zábradlí na kůru, oprava schodů na věž , restaurování hlavních dveří kostela.
 •  
 • 2006 - 2007
 • Rekonstrukce kaple vč. nových lustrů,nová podlaha, koberce.
 •  
 • 2007 - 2008
 • Zahájení výroby betlému,rekonstrukce schodiště na věž, částečná oprava lavic v kostele, obnova dvou točitých schodišť na postraní balkony.
 •  
 • 2009
 • Venkovní osvětlení kostela, oprava střechy ve věži, nové okapy.
 •  
 • 2010 - 2012
 • Elektroinstalace v celém kostele vč. kůru a věže, instalace 3 nových lustrů v lodi kostela – dar Nadace Preciosa.
 •  
 • 2013 - 2015
 • Rekonstrukce podlahy – položení nové podlahy.  

 

 

 

Děkujeme všem, kteří přispíváte na opravy kostela finančními dary nebo provedenými pracemi. Děkujeme samozřejmě městu Smržovka a jsme vděčni pracovníkům všech odborům městského úřadu za aktivní pomoc, kterou nám poskytují celoročně. 

 

Veřejná sbírka pokračuje.

Budeme proto vděční za každý obnos, 

který pošlete na účet  268250895 / 0300  

nebo odevzdáte do pokladniček a ujišťujeme Vás ,

 že veškeré prostředky budou použity výhradně na opravu našeho kostela.

 Pokladničky najdete stále na svých místech: 

Cukrárna (Cukrářské a pekařské s.r.o. ) nám. T.G.M.,

 Věra Koulová - jednatelka o.s. Michael (Občanská ul.), 

pokladnice při vstupu do kostela. 

 

 

 

 

Kontakt

Spolek Michael Spolek Michael
Věra Koulová - předsedkyně
Občanská 322
468 51 Smržovka

Tvorba webu, editace - Martin Jakoubek
email: 455455@seznam.cz

Děkujeme všem, kteří přispíváte na opravy kostela finančními dary nebo provedenými pracemi. Děkujeme samozřejmě městu Smržovka a jsme vděčni pracovníkům všech odborům městského úřadu za aktivní pomoc, kterou nám poskytují celoročně.

Veřejná sbírka pokračuje.
Budeme proto vděční za každý obnos,
který pošlete na účet 268250895 / 0300
nebo odevzdáte do pokladniček a ujišťujeme Vás ,
že veškeré prostředky budou použity výhradně na opravu našeho kostela.
603743968 - Věra Koulová ivkoula@seznam.cz