50 let od požáru našeho kostela. 1967 - 2017

17.04.2017 19:16

Kostel sv. Archanděla Michaela   - 17. duben  1967 – 17. duben 2017 

 

V  loňského roku jsme si připomněli s radostí  235 let od vysvěcení našeho kostela , v letošním roce si připomínáme událost méně radostnou  -  50 let  od jeho požáru.

Tehdy 17. dubna 1967 v ten neblahý jarní den zachvátil kostel požár, který byl způsoben neopatrným vypalováním staré trávy v blízkosti kostela. Nejprve chytlo nízké křoví v blízkosti zákristie  a oheň se v krátké době rozšířil silným větrem na celý kostel.  Žár zničil všechny střechy, roztavil zvon, poškodil klenby a  způsobil zřícení křišťálových lustrů. Vnitřek kostela a inventář zůstaly díky pevné klenbě téměř neporušeny. Hlavní oltář byl ponechán na místě, pečlivě zakryt, ostatní oltářní architektura demontována a do nedávných dob uskladněna ve farní stodole. Pochopitelně utrpěla, napadla ji houba a dřevokazný hmyz. 

Mobiliář byl za pomoci obyvatel sice včas odnesen, ale nedochoval se celý. Na faře byly uschovány i jednotlivé části varhan, díly a drobné ozdoby oltářů, kazatelny, soch i sošek , vše  uloženo  v naději, že bude možné kostel obnovit. 

Obnovovací práce byly zahájeny  v r. 1969. Statické zabezpečení budovy a rekonstrukce střech  trvalo  dva roky.  Pak až  v r. 1975 byla opravena jen  zvonice, kde byl zavěšen nový zvon. Před padesáti lety byly smutné    dny. Ddoba nepřála péči o památky, jejich opravám a udržování a v opravě kostela se tehdy nepokračovalo.

Další  opravné práce byly započaty až v r. 1991 opravou fasády a střechy a byly  ukončeny v roce 1999. V roce 2000  byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce interiéru, která probíhá stále  do dnešních dnů. 

Padesát let po zničujícím požáru v roce 2017 můžeme konečně napsat , že se podařilo opět uvést náš kostel z velké části do jeho původní krásy.  Restaurování a  opravy interiéru budou jistě ještě mnoho let pokračovat.   Díky finanční podpoře z programu záchrany architektonického dědictví ministerstva kultury, příspěvkům města Smržovky, římskokatolické farnosti, sponzorů a díky věrným drobným dárcům bude toto jedno z nejkrásnějších architektonických děl v oblasti Jablonecka a Liberecka opět ozdobou Smržovky.

Při příležitosti této vzpomínky  vás  zveme do kostela sv. Archanděla Michaela na jarní koncert známého sboru Gospel Generation, který se  koná v neděli 23. dubna 2017 od 17 hodin. Přijďte se potěšit gospelovými písněmi a černošskými spirituály, které zpívají členové sboru  s nakažlivým nadšením a radostí.

                                                                                                                                                      VK

Kontakt

Spolek Michael Spolek Michael
Věra Koulová - předsedkyně
Občanská 322
468 51 Smržovka

Tvorba webu, editace - Martin Jakoubek
email: 455455@seznam.cz

Děkujeme všem, kteří přispíváte na opravy kostela finančními dary nebo provedenými pracemi. Děkujeme samozřejmě městu Smržovka a jsme vděčni pracovníkům všech odborům městského úřadu za aktivní pomoc, kterou nám poskytují celoročně.

Veřejná sbírka pokračuje.
Budeme proto vděční za každý obnos,
který pošlete na účet 268250895 / 0300
nebo odevzdáte do pokladniček a ujišťujeme Vás ,
že veškeré prostředky budou použity výhradně na opravu našeho kostela.
603743968 - Věra Koulová ivkoula@seznam.cz