Radostný den pro rodinu Machkových a pro nás všechny věřící V sobotu 2. dubna 2016 jáhen Vít Machek převzal v kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova z rukou otce biskupa Jana Baxanta kněžské svěcení .

02.04.2016 10:00

Radostný den pro rodinu Machkových a pro nás všechny věřící

V sobotu 2. dubna 2016 jáhen Vít Machek převzal v kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova z rukou otce biskupa Jana Baxanta kněžské svěcení .

Tím se dovršílo jeho velké přání a mnohaleté snažení od rozhodnutí, že bude svůj život věnovat

Bohu a lidem. V minulém roce uzavřel zkouškami dlouhé studijní období, stal se bohoslovcem a v říjnu přijal z rukou otce biskupa jáhenské svěcení. Rozhodnutím biskupství byl určen pro plnění povinností do kostela sv. Antonína Velikého v Liberci.

Radujte se s námi a přejme Vítkovi Boží požehnání na další cestě.

Více informací a pozvánka:

SKM_C224e16030716510.pdf (189,1 kB)

Kontakt

Spolek Michael Spolek Michael
Věra Koulová - předsedkyně
Občanská 322
468 51 Smržovka

Tvorba webu, editace - Martin Jakoubek
email: 455455@seznam.cz

Děkujeme všem, kteří přispíváte na opravy kostela finančními dary nebo provedenými pracemi. Děkujeme samozřejmě městu Smržovka a jsme vděčni pracovníkům všech odborům městského úřadu za aktivní pomoc, kterou nám poskytují celoročně.

Veřejná sbírka pokračuje.
Budeme proto vděční za každý obnos,
který pošlete na účet 268250895 / 0300
nebo odevzdáte do pokladniček a ujišťujeme Vás ,
že veškeré prostředky budou použity výhradně na opravu našeho kostela.
603743968 - Věra Koulová ivkoula@seznam.cz