Rekonstrukce našeho kostela pokračuje. Návštěvy, prohlídky, opravy, restaurování, schvalování, budoucnost.

21.11.2018 12:00

Návštěvy našeho kostela

Několik let již umožňujeme prohlídky kostela nejen v Noci kostelů, v období velkých svátků a městských oslav, ale též v letních měsících v období dovolených a prázdnin.

A právě v červenci a v srpnu v posledních letech přichází větší počet návštěvníků nejen z blízkého okolí, ale i z různých částí republiky. Obdivují náš kostel - pozdně barokní stavbu, jeho polohu, seznamují se s jeho historií, sledují a oceňují stále probíhající opravy částí interiéru, poničeného velkým požárem z roku 1967 a hlavně se dotazují „ A co budete opravovat dále?“ Tím samozřejmě myslí „vy“ jako členové spolku Michael, kteří od roku 2004 organizujeme a provádíme opravy a zajišťujeme jejich finanční zabezpečení formou veřejné sbírky.

Vzhledem k tomu, že kostel je státem chráněná památka, tak velká většina vnitřního vybavení podléhá nutnosti restauračního zásahu - např. oltáře, kazatelna a další, a to je otázka velkých finančních nákladů a jistě i několika let, a hlavně souhlasu ministerstva kultury. V současné době probíhá druhým rokem restaurování hlavního oltáře a je rozděleno ještě na několik ročních etap. Financování je prováděno MK ČR, majitel kostela přispívá menší částkou.

Spolek Michael zajistí a uhradí letos opravu zádveří u západního vchodu a opravu schodů zákristie. Další oprava schodů je uvažována z kostela na kůr a to v roce 2019. Další se uvidí.

Téměř každý návštěvník se ptá na varhany. „Jsou funkční? Rádi bychom si poslechli jejich zvuk! Mohl bych si na ně zahrát?, A jak ty varhany znějí? To musí být zážitek v tak rozlehlém kostele!“ apod. Je pravda, že velká varhanní skříň byla znovu postavena po požáru a tak při pohledu na kůr má každý dojem, že stačí zajít nahoru , sednout a začít preludovat. Bohužel musíme každého zklamat. O obnově varhan se zatím pouze uvažuje a jak se říká, je to běh na dlouhou trať. Někdy se ale dějí i zázraky!.

Listopad 2018. VK

Kontakt

Spolek Michael Spolek Michael
Věra Koulová - předsedkyně
Občanská 322
468 51 Smržovka

Tvorba webu, editace - Martin Jakoubek
email: 455455@seznam.cz

Děkujeme všem, kteří přispíváte na opravy kostela finančními dary nebo provedenými pracemi. Děkujeme samozřejmě městu Smržovka a jsme vděčni pracovníkům všech odborům městského úřadu za aktivní pomoc, kterou nám poskytují celoročně.

Veřejná sbírka pokračuje.
Budeme proto vděční za každý obnos,
který pošlete na účet 268250895 / 0300
nebo odevzdáte do pokladniček a ujišťujeme Vás ,
že veškeré prostředky budou použity výhradně na opravu našeho kostela.
603743968 - Věra Koulová ivkoula@seznam.cz