NOC KOSTELŮ 10. 6. 2016 v našem kostele.

10.06.2016 19:00

NOC KOSTELU 2016 v našem kostele sv. Archanděla Michaela.

 

V pátek 10. června můžete s námi prožít zvláštní chvíle v nočním rozsvíceném kostele od 19 do 22 hodin,

poslechnout si hudbu, zpěv, dobré slovo.

 

Můžete si zazpívat, popovídat o nevšedních věcech, prohlédnout to, co jste dosud v kostele neviděli a třeba jenom v tichu chvilku posedět a vnímat krásu barokního kostela.

 

Před 19 hodinou vás přivítá hlas zvonu a zazní chrámová hudba varhan. Dozvíte se zajímavosti z historie a současnosti kostela a můžete si prohlédnout jinak běžně nepřístupné prostory.

 

Letos nás navštíví polská řádová sestra Joanna z Wroclavi,

poví nám o své již několikaleté misijní činnosti po celém světě a za doprovodu  P. Ajchlera zazpívá několik písní.

 

V průběhu večera vystoupí Kvarteto učitelů ZUŠ Tanvald

a zazpívá dívčí soubor Harmonia, poslechneme si kytarová vystoupení Petra Kopejska a varhanní duchovní skladby, které zahraje Hans Lau.

 
   

Připravovaný program:

pátek 10. června

Noc kostelů 2016

kostel sv. Archanděla Michaela ve Smržovce

od 19 do 22 hodin


Motto: Jeho brány zůstanou ve dne otevřené,
Noc tam již nebude


18:5o Nechte zvon znít……
19:00 Chorální hudba J. S. Bacha začne vítat návštěvníky - hraje Hans Lau.
19,15 Vítejte v našem kostele úvodní slovo P. Ajchler - duchovní správce.
19,25 Koncert Komorního kvarteta učitelů ZUŠ Tanvald a
          dívčího pěveckého souboru Harmonia ZUŠ Tanvald.
20,25 Povídání o historii a současnosti kostela - ing. Karel Koňařík.
20,45 Setkání se sestrou Joannou z Wroclavi –
          vyprávění o její misijní činnosti, doplněné
          hudbou a zpěvem s P. Ajchlerem.
21,15 Chvilka ke ztišení, možnost prohlídky kostela, zakristie a věže
          s průvodcem.
21,40 Kytarový recital - Petr Kopejsek.
22,00 Meditace při svíčkách, čtení z přímluv, bohoslužba slova
          s písní a modlitbou.
 

. Noc kostelů končí a další den začíná …..         

www.nockostelu.cz        www.smrzovka.cz
  
 
 

 

 

 

Časy jednotlivých vystoupení jsou orientační, změny v programu jsou možné.

Kontakt

Spolek Michael Spolek Michael
Věra Koulová - předsedkyně
Občanská 322
468 51 Smržovka

Tvorba webu, editace - Martin Jakoubek
email: 455455@seznam.cz

Děkujeme všem, kteří přispíváte na opravy kostela finančními dary nebo provedenými pracemi. Děkujeme samozřejmě městu Smržovka a jsme vděčni pracovníkům všech odborům městského úřadu za aktivní pomoc, kterou nám poskytují celoročně.

Veřejná sbírka pokračuje.
Budeme proto vděční za každý obnos,
který pošlete na účet 268250895 / 0300
nebo odevzdáte do pokladniček a ujišťujeme Vás ,
že veškeré prostředky budou použity výhradně na opravu našeho kostela.
603743968 - Věra Koulová ivkoula@seznam.cz