Zpráva o činnosti v roce 2016 - Spolek Michael

01.02.2017 18:48

Činnost a hospodaření spolku Michael v roce 2016

Přehled činnosti

Jako každý rok členové spolku po celou dobu zajišťovali běžnou údržbu travnaté plochy, záhonů i keřů v okolí kostela, a to za výrazné pomoci pana Laua a jeho rodinných příslušníků a též pracovníků technických služeb města. Bez úpravy okolí by v zimě nebylo možné uskutečnit žádný koncert, opravdu velmi děkujeme.

Spolu s kulturním střediskem města, ve spolupráci s nečleny sdružení a farním úřadem se podařilo uspořádat sedm koncertů pravidelných, dva mimořádné  a jeden při Noci kostelů.

Velmi nás těší, že u většiny častěji  u nás vystupujících souborů či orchestrů se jedná o benefiční vystoupení, tedy pouze za úhradu nákladů, někdy ani to ne. A vždy slyšíme slova chvály na zdárnou, i když pomalu postupující rekonstrukci interiéru kostela. Velmi si takových ocenění vážíme. 

První koncert  v dubnu byl svým způsobem mimořádný. Poprvé u nás vystoupila Eva Henychová, zpěvačka, kytaristka, skladatelka a  textařka, známá u nás i v zahraničí .Prožili  jsme jeden z nejpůsobivějších kytarových koncertů.

Na jaře nás potěšily děti ze Smržováčku, které v květnu přišly i za velkého deště . Sklidily zasloužený potlesk a poděkování.

Koncem  května  jsme  přivítali Chrámový sbor od  sv. Antonína s provedením sborových částí slavné duchovní skladby Antonína Dvořáka Stabat Mater.

V červnu při Noci kostelů zajistilo hlavní kulturní program Kvarteto učitelů ZUŠ Tanvald spolu s pěveckým souborem Harmonia při ZUŠ Tanvald.   Samostatný kytarový recitál  s duchovní tématikou zahrál Petr Kopejsek, doplnil jej P.Pavel Ajchler.

Po dvou letech k naší velké radosti přijel soubor Iuventus,Gaude,, vítěz mnoha a mnoha mezinárodních soutěží. Pod vedením dirigenta Tomáše Pospíšila jsme si mohli poslechnout mimo jiné též ukázky z jejich úspěšného  samostatného koncertu na Pražském jaru 2016 v Praze.

V červenci projevil zájem uspořádat koncert v našem kostele   Holštýnský komorní soubor z Badendorfu . Členové souboru jsou dvacetiletí nadšenci, kteří každoročně pořádají v době letních měsíců zahraniční turné po Evropě.  V  roce 2016 navšívili Polsko a naši republiku, takže jsme si mohli poslechnout  např.  část Smetanovy Vltavy -  a hráli výborně.

V říjnu na Svatomichalskou poutní slavnost přijeli po dvou letech naši milí přátelé z Prahy Collegium St. Michaeli a  mimo svátek sv. Michaela oslavili s námi též 235 let od vysvěcení našeho kostela – velmi hezká oslava!

V říjnu se jako každý rok sloužila Svatohubertská mše k poctě patrona myslivosti a lovu. Hudbu a zpěv  zajistili Pěvecký sbor Antonín Dvořák z Turnova a Lovecké kvarteto z Valdštejna .

V prosinci i přes velké mrazy přišel zazpívat  věrný Smržováček  a koncem roku jsme se sešli na oblíbeném Zpívání  u jesliček v režii Hanse Laua – nově účinkovalo Trio Vorlík a to výborně!

A ještě několik slov o jednom mimořádném koncertu.   Vedení mateřské školy se rozhodlo uspořádat pravidelnou vánoční besídku dětí ve vyzdobeném kostele. Dohodli jsme se  a Berušky a Broučkové  přišli, zazpívali koledy, přednesli básničky, prohlédli si betlém  a udělali radost nejenom rodičům, ale všem,  kteří přišli. 

Další  činnost členů spolku byla zaměřena na účast při městských akcích, zajištění přístupu do kostela v průběhu letních prázdnin, církevních svátků a městských oslav a pravidelnou informovaností osobní účastí  i  formou webových stránek.

V roce 2016 se podařilo v našem kostele:

Oprava dalších částí opukové podlahy našeho kostela.

Oprava obrazů křížové cesty a její zavěšení. (Koňaříkovi)

Restaurování lavic a postavení stupínku pod lavice.

Provedení textilních sedáků pro lavice. (H. Lau)

Oprava hromosvodů.  ( finančně zajistil  P. P. Ajchler) 

 

Informace o veřejné sbírce – č. účtu: 268250895 /0300

Počáteční zústatek  k 1.1.2015 byl: 28 089,66 Kč. Příjmy 123 894,69 Kč.

Výdaje 64 519 Kč (oprava podlahy). Výdaje 63 120  Kč (oprava lavic)

Konečný zůstatek k 31.12. 2016 byl: 19 860,35 Kč   

Finanční prostředky byly použity na úhradu restaurování lavic , postavení stupínku pod lavice a položení podlahy po celé ploše Zůstatek  Kč byl ponechán na účtu veřejné sbírky k použití pro rok 2017.

Výhled činnosti na rok 2017 

-  položení podlahy pod dva postranní oltáře, případně k jižní části interiéru 

- upevnění světel k  obrazům křížové cesty a na emporu 

-  opravy vnitřních omítek. 

Další činnost bude záviset na množství získaných finančních prostředků veřejnou sbírkou a na případném získání grantů, dotací apod.

Díky velmi dobré spolupráci s MÚ ( pí Sluková) zažádal P.Ajchler o zařazení  kostela do Programu restaurování kulturních památek. V lednu t.r. obdržel souhlasné stanovisko  a na rok 2017 bylo kostelu přiděleno 270 tis. Kč.

Na závěr děkujeme všem, kteří přispívají po celý rok na opravy kostela dary peněžními i věcnými a sponzorsky provedenými pracemi. Děkujeme za pravidelné a nemalé příspěvky městu Smržovka a všem ostatním sponzorům, všem dárcům, kteří přidávali peníze do pokladnice při návštěvách kostela, při koncertech a jiných kulturních akcích.  Jsme velmi vděčni  pracovníkům všech odborů městského úřadu za jejich aktivní pomoc, kterou nám celoročně  poskytují .      Děkujeme.

Věra Koulová,  předsedkyně  

 

Kontakt

Spolek Michael Spolek Michael
Věra Koulová - předsedkyně
Občanská 322
468 51 Smržovka

Tvorba webu, editace - Martin Jakoubek
email: 455455@seznam.cz

Děkujeme všem, kteří přispíváte na opravy kostela finančními dary nebo provedenými pracemi. Děkujeme samozřejmě městu Smržovka a jsme vděčni pracovníkům všech odborům městského úřadu za aktivní pomoc, kterou nám poskytují celoročně.

Veřejná sbírka pokračuje.
Budeme proto vděční za každý obnos,
který pošlete na účet 268250895 / 0300
nebo odevzdáte do pokladniček a ujišťujeme Vás ,
že veškeré prostředky budou použity výhradně na opravu našeho kostela.
603743968 - Věra Koulová ivkoula@seznam.cz